TooZaa

Оршин суугч, СӨХ-ийн цахим харилцааны нэгдсэн систем

Мэдээ, Мэдээлэл

TOOZAA СИСТЕМИЙН МОДУЛИУД

Ухаалаг утас апп
Санхүүгийн модуль
СӨХ модуль
Судалгааны модуль

TooZaa

Оршин суугч болон СӨХ-ийн цахим харилцаа.

Download on the
Apple Store
Download from
Google Play