Эф Эс Си Өү ХХК

"Эф Эс Си Өү"ХХК нь санхүүгийн шинэлэг цогц үйлчилгээг Монгол улсынхаа зах зээлд нэвтрүүлэх зорилготойгоор 2007 онд байгуулагдсан “Эм Ай Эйч”ХХК-ийн охин компани юм.

Дэлгэрэнгүй

Нэйшнл Лайф Даатгал ХХК

“Нэйшнл Лайф Даатгал” ХХК нь 2007 оноос үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн СЗХорооны урт хугацааны даатгалын үйлчилгээг эрхлэн явуулах зөвшөөрөл бүхий амьдралын даатгалын анхдагч компани юм.

Дэлгэрэнгүй

Эн Ви Си ББСБ ХХК

“Эн Ви Си” ХХК 2007 онд Санхүүгийн үйлчилгээний корпораци буюу “Эф Эс Си Өү”ХХК-ийн санаачлагаар үүсгэн байгуулагдаж, үндэсний хэмжээний тэргүүлэх болон дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх, төсөл хэрэгжүүлэх, хөрөнгө оруулалт хийхэд зөвлөх

Дэлгэрэнгүй

Эм Ай Би Жи ҮЦК

“Эм Ай Би Жи”ХХК нь 2008 онд "Эф Эс Си Өү" ХХК-ийн 100%-ийн хөрөнгө оруулалтаар байгуулагдан тус оны 7 дугаар сард Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх 3/44 тоот тусгай зөвшөөрөл авсан.

Дэлгэрэнгүй
«Буцах