"Хамтын зүтгэл
                 Хамтын үр шим"

   АЛСЫН ХАРАА
  Нийгэмд эерэг нөлөөтэй, хүртээмжтэй шинэлэг бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээр Монголдоо тэргүүлэх групп болж олон улсын зах зээлд гарахыг зорино.
   
   
  ЭРХЭМ ЗОРИЛГО 
  Хэрэглэгч, Ажилтан, Хувьцаа эзэмшигч үнэ цэнийг хамтран бүтээж, үр шимийг хүртэнэ.
   

   ҮНЭТ ЗҮЙЛС
  Management 
       Үнэн зөв мэдээлэл, хатуу сахилга батад суурилсан менежмент нь амжилтын суурь;
  Initiative
       Шинийг санаачлах, эрэлхийлэх явдал нь амжилтын хөшүүрэг;
  Human resource
       Чадварлаг хүний нөөц бол амжилтын түлхүүр.

  «Буцах