“Эм Ай Эйч” Групп нь улс орны эдийн засгийн тэргүүлэх ач холбогдол бүхий салбаруудад өөрийн орон зайг бий болгох зорилгоор группын зохион байгуулалтаар ажиллаж байгаа үндэсний компани юм.

«Буцах