"Эм Ай Эйч" группын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ сүүлийн үед нэмэгдэж, үйл ажиллагааны цар хүрээ улам бүр тэлж байгаа тул чадварлаг хүний баялгийн хэрэгцээ шаардлага урган гарсаар байна. Тиймээс компанийн хүний нөөцийн гол зорилго нь үйл ажиллагаагаа нээлттэй шударга, ажил хэрэгч, биелэгдэхүйц бодлого боловсоруулж хэрэгжүүлэн зөв хүмүүсийг, зөв газарт, зөв цагт зөв цалин урамшуулалтай, зөв ажлын нөхцөлд тогтвор суурьшилтай ажиллуулснаар гүйцэтгэлийн өндөр түвшинд хүрч байгууллагын эрхэм зорилгыг биелүүлэхэд оршино.

«Буцах