976 - 7014- 9761 info@mih.mn

Нийгмийн хариуцлага

MIH групп нь Нийгэмд хандсан шинэлэг бүтээгдэхүүн үйлчилгээг бий болгож амжилтын оргилд хүрэхийн тулд хуулийн өмнө хүлээсэн хариуцлагаа чандлан биелүүлж, байгаль орчин болон нийгэмд сөрөг нөлөөгүй үйл ажиллагааг эрхлэн нийгмийн сайн сайхан, үнэ цэнийг бүтээхэд өөрийн хувь нэмрээ оруулна.

Групп үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа эхлэн компанийн нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэхэд онцгойлон анхаарч улам бур шавхагдаж буй байгалийн нөөцийг хэмнэх, бүтээмжтэй ашиглахад чиглэсэн байгаль орчинд ээлтэй технологийг хөгжүүлж, Монгол улсад нутагшуулахад чиглэсэн төслүүдэд хөрөнгө оруулж хэрэгжүүлж байгаа болно. Тухайлбал, ус ариутгах, ЭХХ орон сууц гэх мэт.

Түүнчлэн ирээдүйн манлайлагчид болох залуучуудын бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, тэдний оролцоог эдийн засаг, бизнесийн орчинд нэмэгдүүлэх үүднээс “Залуу судлаач – Ирээдүйн Манлайлагч” санг үүсгэн байгуулж зорилтот арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Залуу судлаач Ирээдүйн манлайлагч сан

“Эрдмийн шувуу” оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал

Монгол Форум