976 - 7014- 9761 info@mih.mn

Группын төслүүд

Моторын хэрэглэсэн тос цэвэршүүлэх

Эрчим хүчний хэмнэлттэй орон сууц

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл

Газар тариалан, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл

Ус халдваргүйжүүлэх /TOD-TriOxidant Disinfectant/ технологи