"Хаус доктор" туршилтын төсөлд хамрагдах иргэдийн сонгон шалгаруулалтын үр дүнг 2015 оны 10-р сарын 23 өдөр зарлахаар хойшлууллаа.

«Буцах