“БОЛО”ХХК нь 2007 онд “Эм Ай Эйч” ХХК-ийн 100% хөрөнгө оруулалтаар байгуулагдсан, 2010 онд барилга угсралтын  ажил гүйцэтгэх “Тусгай зөвшөөрөл” БУ16-378/10-ийг авч үйл ажиллагаа явуулж байна.

Компани группын барилгын материал үйлдвэрлэгч “Пенохийц”, “Эм-Солид”  компаниудын үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээр МУ-н барилгын зах зээлд барилгын норм, стандартын шаардлага хангасан үйлдвэрлэл үйлчилгээний, орон сууц, олон нийтийн барилга байгууламж барьж хэрэглэгчдэд хүргэх зорилготой юм.

«Буцах