MIH Группийн дэргэдэх "Залуу судлаач" Сангаас жил бүр ивээн тэтгэдэг Эрдмийн шувуу оюутны эрдэм шинжилгээний хуралд оюутнууд илтгэлүүдээ ирүүлээд байна.

http://erdmiinshuvuu.org сайтаар орж 2014 онд тус эрдмийн хуралд ирүүлсэн оюутнуудын илтгэлүүдийг сонирхож үзэл бодлоо илэрхийлээрэй.

«Буцах